Textruta: På finska    MM900178247                      Finspångs Finska-förening     MM900178284[1]

 

Styrelse

 

 

Kontakta oss:

Finspångs Finska-förening

Vallonvägen 20

612 30 FINSPÅNG

 

Expeditionen är öppen när det finns verksamhet på föreningen,

måndag och torsdag förmiddag.

Om ni har ett viktigt ärende kan ni ringa till någon i styrelsen,

Telefonnummer  hittar ni på sidan ”styrelse”

 

 E-post:

finspongin@suomi-seura.se

 

Hitta hit

 

 

STYRELSE

Ordinarie:

Ordförande,                                 Riitta Saapunki              073-338 58 91

Förvaltningsområde

Viceordförande/                           Veikko Alaverronen       070-456 10 70

Förvaltningsområde

Sekreterare/kassör                           Sirkka Soininen             070-111 27 71

Virkistäytyjät

Karaoke                                        Seppo Airaksinen             070-279 37 90

Förvaltningsområde                    Unto Lehtinen               070-571 72 97

                                                    Ulla-Maija Myllynen          076-247 48 46

                                                    Tuula Mäkelä                072-551 10 59

Gymnastik pensionärer               Tyyne Rantala               070-390 36 79

Förvaltningsområde                    Emma Viinikkala               076-319 48 20

 

Suppleanger:

                                                    Jaakko Alatyppö               076-875 89 54

Hemsidan/Päreet tidning             Sakari Honka                070-170 09 60

Lotteriverksamhet                       Pentti Rantala               070-260 22 92

Pensionärsgrupp                                   Arja Vuorenmaa            070-294 30 72

 

Revisorer:                                   Jorma Liimatainen         070-381 51 89

Juhani Tervo                     073-043 91 82

Suppleanger:                               John Sumell                      070-583 20 07

                                                                 Annikki Väyrynen             070-398 77 01

 

Fastighetsansvarig:                     Veikko Alaverronen    070-456 10 70

                                                                 Unto Lehtinen                   070-571 72 97

 

Arkivansvarig                              Eila Tuohimaa               070-151 94 05